Behandlingar

 Behandlingsgången är enkel och smidig och indelad i 5 tidseffektiva faser.

Fas 1. Konsultation – Här träffar du oss för första gången. Vi går igenom dina
behov och vad du som patient vill ha hjälp med. Utifrån dina behov planerar vi sedan
behandlingen och ger dig viktig information, hur allt går till och hur lång tid det tar.

Fas 2. Insättning av tandställning – Innan själva tandställningen kommer på plats
tar vi fotografier och röntgenbilder. Bilderna är viktiga så att vi kan jämföra före och
efter behandling. De skonsamma fästena limmas på tanden och tandställningen
sätts på plats, och känns ingenting och upplevs inte som besvärligt.

Fas 3. Återbesök – Här tittar vi så att tandställningen gör vad den ska och att allt
ser snyggt och prydligt ut. Regelbundna besök sker med ca 10-12 veckors intervall.

Fas 4. LE – utan tandställning! Efter önskat resultat tas tandställningen bort och du
får en genomskinlig vakumpressad skena som du ska använda så att resultatet blir
bestående. Avslutande foton tas.

Fas 5. Uppföljning –Vi gör kontroller igen efter ca 2-3 månader (efter fas 4) samt
en slutkontroll ca 1 år efter behandlingsslut så att vi ser att allt sitter på plats för ett
kontinuerligt perfekt resultat.