Tandreglering i Stockholm

Vi på Le Tandreglering är specialister på just tandreglering och är alltid uppdaterade på den senaste tekniken. 

Tandreglering utförd av auktoriserad specialist

Passionen för tandreglering resulterade i en egen praktik som grundades av Daniel Smedenholm, specialist inom tandreglering från Karolinska Institutet – där han även forskat och undervisat. På kliniken får du också träffa Katja och Ingrid som är ortodontiassistenter med lång erfarenhet inom tandregleringen. Vi finns här för dig som prioriterar estetisk, skonsam, tidseffektiv och hygienisk  tandreglering i kombination med ett personligt bemötande.

Invisalign är en tandregleringsmetod som använder genomskinliga tandskenor och är baserade på innovation och utveckling under 2 decennier. Till skillnad från en vanlig tandställning som är monterad på tänderna kan du när som helst ta ut invisalign-tandskenor.

Läs mer

Ibland kan det vara viktigt att tandställningen inte syns. Om man föredrar ett mer diskret alternativ till vanlig tandställning finns det flera olika möjligheter. Prata med oss så får du veta mer.

Läs mer

Med tandreglering kan man rätta till tändernas position men man kan inte ändra på tandens form och färg. Ibland finns det behov att göra just det. Efter att ha ställt in tänderna optimalt utförs behandlingen med porslinsfasader. Nöjdhetsfaktorn vid dessa behandlingar är mycket hög.

Läs mer

Vad är tandreglering?

Tandreglering är en behandling som görs av en specialisttandläkare där man justerar och förbättrar tändernas position. Vid en tandreglering använder man sig av olika typer av tandställningar eller skenor för att justera sina tänder. Vi lyssnar alltid på dina behov och önskemål och anpassar behandlingen utefter det. 

Varför behövs tandreglering?

Det finns flera anledningar till att man vill få rakare tänder. Det kan bero på estetiska skäl, att man helt
enkelt föredrar en rakare tandrad och därmed vill förbättra utseendet och få ett nytt leende. I sådana
fall kan behandlingen ge dig det du önskar ur estetisk synpunkt, vilket kan vara lika viktigt för
självkänslan. Det finns också fördelar för munhälsan med tandreglering. Det kan upplevas som lättare
att hålla rent samt att det minskar slitaget på dina tänder. På så sätt finns det flera fördelar med
tandreglering och när det behövs kan variera. Resultatet är permanent och kan göra stor skillnad för
din munhälsa och livskvalitet.

 

Vilka fördelar kan man få med hjälp av tandreglering?

Fördelarna är många! Förutom de rent estetiska fördelarna så kan tandreglering bidra till en bättre
munhälsa och välbefinnande överlag. Felställda tänder kan nämligen ge en rad olika problem såsom
slitage och spänningshuvudvärk. Tandreglering kan därför minska sådana besvär och även
säkerställa en korrekt tuggfunktion samt bidra till en bättre tandköttshälsa.
Hur fungerar tandreglering?
Det finns olika metoder för tandreglering och vad som passar bäst för just dig är individuellt. Det är en
mängd faktorer som avgör vilken metod som är lämpligast och ibland är det kanske inte den metod
som du hade föredragit som ger bäst resultat. Det viktigaste är att du känner dig nöjd både med
processen och resultatet. Därför har vi specialister inom detta som kan hjälpa dig och guida dig till rätt
metod.

 

Hur går behandling med tandreglering till?

Oavsett vilken metod som används för tandreglering så är det gemensamma att ett tryck skapas vilket
övertid bidrar till att tänderna rättas till. Under tiden så kommer du på regelbundna kontroller och
justerar tandställningen. När resultatet är tillfredsställande så kan behandlingen avslutas och
tandställningen kan tas bort.

 

Varför ska du välja oss?

För att vi är experter på tandreglering och har många nöjda kunder i bagaget. För oss är det viktigt att
du som kund är nöjd både under processens gång och med resultatet. Därför arbetar vi professionellt
med bemötande där du som kund kan känna dig trygg och väl omhändertagen. Vi vet att varje fall är
unikt och vi har både erfarenheten och kompetensen att anpassa behandlingen för att få det mest
optimala resultatet för just dig. Våra specialister har mångårig erfarenhet av att arbeta med
tandreglering och kan guida dig till en metod som lämplig och som ger ett optimalt resultat. Om du har
frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.